Yhdistyksemme

Yhdistyksemme (LY 1979552-8) on perustettu 2004.

Voit tukea vuonna 2018 yhdistystämme vapaaehtoisella jäsenmaksulla 10€ ao. tilille ja ilmoittamalla yhteystietosi jäsenrekisteriimme

FI61 5740 7520 0651 85.

Toiminta-ajatuksemme mukaan haluamme huolehtia Haukiputaan suuralueen ympäristöstä. Otamme kantaa kaavamuutoksiin. Kesäisin niitämme Kiiminkijoella Haukiputaan kirkon läheisyydessä kaislaa yhteistyössä Siikaputaan asukasyhdistyksen kanssa. Olemme kunnostuttaneet vuonna 2014 Haukiputaan kirkkorannan uimarantaa.

Haluamme huolehtia Kiiminkijoen kunnosta. Yhdistyksemme on Kiiminkijoki ry jäsen.

Järjestämme tilaisuuksia asukkaille ajankohtaisista asioista. Vuonna 2013 järjestimme joukkoliikenneillan. Vuonna 2014 olemme järjestäneet Lähidemokratia-illan. Vuonna 2015 olemme järjestäneet keskustelutilaisuuden Haukiputaan terveysasemasta ja lähinnä sen akuuttivastaanotosta. Vuonna 2016 olemme toimineet Haukiputaan kirkonkylän koulun ottamisesta yleiseen käyttöön. Vuonna 2017 olemme tähän asti ottaneet kantaa Martinniemen Laitakarin sahan piipun puolesta, Torpamäen uudesta urheilukentästä ja Valtatie 4 välillä Kello Räinä kunnostamisesta. Kannamme huolta Santaholman piipun säilymisen puolesta. Olemme mukana jäsenenä ja hallituksessa Kiiminkijoki - ja suisto kuntoon ry:ssä Kiiminkijoen kunnostamiseksi. Seuraamme Haukiputaan kirkonkylän koulun ja Parkumäen koulun suojelupäätöksen etenemistä.

HAUKIPUTAAN KIRKONKYLÄN KESKUSTAN ASUKASYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2018

10.4.2018

Klo 18.00 - 20.00 Jatulin opetuskeittiössä

HAUKIPUTAAN KIRKONKYLÄN KESKUSTAN ASUKASYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2017

19.6.2017

Klo 17.00 - 19.00 Rivinokan laavulla

HAUKIPUTAAN KIRKONKYLÄN KESKUSTAN ASUKASYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016

3.5.2016

Klo 18.00 - 19.00 Haukiputaan kirkonkylän koululla

HAUKIPUTAAN KIRKONKYLÄN KESKUSTAN ASUKASYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 14.4.2015

Klo 18.00 – 19.55 Vesi-Jatulin takkahuone

Läsnä:

Esko Olkoniemi

Raimo Heino, taloudenhoitaja

Pekka Liimatainen

Hannu Liljamo

Pirkko Tähtelä

Terttu Kuusela

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Hannu Liljamo avasi kokouksen

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

3. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Liljamo ja sihteeriksi Terttu Kuusela sekä

pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Pirkko Tähtelä ja Ilpo Väisänen.

4. Tilinpäätös 2014, vuosikertomus 2014 ja toiminnantarkastajanlausunto

Asiakirjat esiteltiin. Tilinpäätös osoittaa 1934,28 euron alijäämää.

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus.

6. Toimintasuunnitelma 2015, talousarvio sekä jäseniltä perittävät maksut

Hyväksyttiin liitteenä oleva toimintasuunnitelma. Vapaaehtoinen jäsenmaksu on

10 € ja kannatusmaksu 20 €.

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Puheenjohtajaksi valittiin Hannu Liljamo ja muiksi hallituksen jäseniksi Terttu

Kuusela, Esko Olkoniemi , Pekka Liimatainen, Pirkko Tähtelä ja Ilpo Väisänen.

Varajäseniksi valittiin Tero Haataja, Keijo Kauppila, Eija Liimatainen,

Vieno Myllylä ja Timo Pohjamo.

8. Toiminnantarkastajan valinta

Toiminnantarkastajaksi valittiin Kalevi Huusko ja varalle Petri Ahokangas.

9. Järjestäytymiskokous

Järjestäytymiskokous pidetään 11.5.15 Kuuselassa klo 18 alkaen. Asioina ovat

mm. 1.8. nopeusonginnan kaverikisa ja MM-kisat sekä 5.9. Valoa Kiiminkijokeen tapahtuma.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55.