Yhdistyksemme

Yhdistyksemme (LY 1979552-8) on perustettu 2004.

Voit tukea vuonna 2019 yhdistystämme vapaaehtoisella jäsenmaksulla 10€ ao. tilille ja ilmoittamalla yhteystietosi jäsenrekisteriimme

FI61 5740 7520 0651 85.

Toiminta-ajatuksemme mukaan haluamme huolehtia Haukiputaan suuralueen ympäristöstä. Otamme kantaa kaavamuutoksiin. Kesäisin niitimme Kiiminkijoella Haukiputaan kirkon läheisyydessä kaislaa yhteistyössä Siikaputaan asukasyhdistyksen kanssa. Olemme kunnostuttaneet vuonna 2014 Haukiputaan kirkkorannan uimarantaa.

Haluamme huolehtia Kiiminkijoen kunnosta. Yhdistyksemme on Kiiminkijoki ry jäsen.

Järjestämme tilaisuuksia asukkaille ajankohtaisista asioista. Vuonna 2013 järjestimme joukkoliikenneillan. Vuonna 2014 olemme järjestäneet Lähidemokratia-illan. Vuonna 2015 olemme järjestäneet keskustelutilaisuuden Haukiputaan terveysasemasta ja lähinnä sen akuuttivastaanotosta. Vuonna 2016 olemme toimineet Haukiputaan kirkonkylän koulun ottamisesta yleiseen käyttöön. Vuonna 2017 ottimme kantaa Martinniemen Laitakarin sahan piipun puolesta, Torpamäen uudesta urheilukentästä ja Valtatie 4 välillä Kello Räinä kunnostamisesta. Kannoimme huolta Santaholman piipun säilymisen puolesta. Olemme mukana jäsenenä ja hallituksessa Kiiminkijoki - ja suisto kuntoon ry:ssä Kiiminkijoen kunnostamiseksi. Seuraamme Haukiputaan kirkonkylän koulun jälleenkäyttöä. Järjestämme vuosittain Haukipudas-päivät.

 

HAUKIPUTAAN KIRKONKYLÄN KESKUSTAN ASUKASYHDISTYKSEN

VUOSIKOKOUS 2019

20.5.2019

Klo 18 Ravintola Pirtti

TOIMINTAKERTOMUS 2018         20.5.2019 hyväksytty
 

HALLITUS

Hallitukseen valittiin vuosikokouksessa 10.4.2018 Hannu Liljamo puheenjohtajaksi. Hallituksen jäseniksi valittiin Terttu Kuusela, Pekka Liimatainen, Maijaliisa Pollari, Kullervo Rauhala, Sulo Räinä ja Ilpo Väisänen.

Hallituksen varajäseneksi valittiin Mika Huusko.

Toiminnantarkastajaksi valittiin Liisa Koskela ja varalle Petri Ahokangas.

Hallituksen kokouksia pidettiin kahdeksan.

Maijaliisa Pollari valittiin 28.5.2018 järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi ja Terttu Kuusela sihteeriksi ja taloudenhoitajaksi.

Toiminta

Järjestimme yhdessä Halosenlahden kyläyhdistyksen ja Oulu Energian kanssa 6.2.2018 Energia-illan asukas- ja kyläyhdistysten jäsenille Koljun majalla.

Järjestimme lauluillan Kirkonkylän koulun pihalla 7.6.2018.

Seurasimme Haukiputaan keskustan asemakaavan kehittymistä.

Osallistuimme Torpanmäen urheilukentän ideointiin 12.4.2018 Haukiputaan koululla.

Osallistuimme Kiiminkijoen rantareitin ideointikokoukseen 28.8.2019 Haukiputaan koululla.

Lausuimme huomautuksen 23.8.2018 Oulun Yhdyskuntalautakunnalle Santaholman sahan piipun purkamisesta ja ehdotimme sahamuistomerkkiä Haukiputaan kotiseutumuseon läheisyyteen.

Santaholman piipun purkamisen yhteydessä on esille tullut sahamustomerkin rakentaminen Haukiputaalle. Muistomerkistä järjestetiin kokous Jatulissa 10.12.2018. Kokouksessa, johon asukasyhdistys osallistui, päädyttin selvittämään mahdollisia paikkoja sahamuistomerkille.

Sulo Räinä on ylläpitänyt Kiiminkijoen latuja. Yhdistys maksoi Sulolle kulukorvausta latujen teosta.

Jouruokailun järjestimme hallituksen keskuudessa 26.11.2018 Ravintola Damlataksessa.

Jäsenyydet

Jatkoimme jäsenenä Kiiminkijoki ja -suisto kuntoon yhdistyksen jäsenä. Hannu Liljamo on toiminut hallituksen jäsenenä ja Terttu Kuusela on edustanut Kiiminkijoki ry:tä.

Jatkoimme Kiiminkijoki ry:n jäsenä. Terttu Kuusela on ollut yhdistyksen hallituksessa varajäsenenä.

Haukipudas-päivät 8.-11.11.2018

Yhdistyksemme oli vastuuyhdistys järjestää Haukipudas-päivät. Pj Hannu Liljamo oli vastuuhenkilö. Muut järjestäjät olivat Oulu-opisto Kiiminkijoen yksikkö, Haukiputaan seurakunta, Oulun kaupungin liikuntapalvelut ja nuorisotoimi sekä LC Haukipudas/Kello. Lähidemokratiatoimikunnalta saatiin toimintarahaa 1000 € Haukipudas-päivien mainostamiseen. Haukipudas-päivien myyjäiset järjestettiin 10.11.2018. Oulun kaupunki maksoi myyjäisten Jatulin tilavuokran avustuksena. Pöytiä myyjäisissä oli vuokrattuna sisällä 73, joista ulkona oli 2. LC Haukipudas/Kello oli järjestelemässä pöytiä myyjäisiin. Tuloja yhdistys sai myyjäisistä noin 1070 euroa.

 

Toimintasuunnitelma 2019             20.5.2019 hyväksytty
 

a. Tavoitteet

1. Oulun kaupunkipolitiikan, lähipalveluiden ja kaavoituksen seuraaminen ja niihin vaikuttaminen

2. Haukiputaan kirkonkylän ympäristön seuraaminen ja siihen vaikuttaminen

  3. Haukiputaan asukasiltoihin osallistuminen

  4. Toimiminen Haukiputaan kirkonkylän vanhan koulun ja Parkumäen koulun puolesta

  5. Kiiminkijoen tilan seuraaminen ja siihen vaikuttaminen sekä latujen teosta huolehtiminen

  6. Yhteistyö asukas- ja kyläyhdistysten sekä muiden yhdistysten kesken

  7. Osallistuminen Kiiminkijoki ry:n ja Kiiminkijoki ja - suisto kuntoon ry:n toimintaan

  8. Haukipudas-päivien 2019 järjestäminen

  9. Haukiputaan kirkonkylän alikulun maalaaminen toukokuussa 2019 Haukiputaan lukion taidekurssin suunnitelman mukaan yhdessä Oulun katutaideyhdistys ry:n kanssa

  b. Yhteistyötahot

  1. Oulun kaupungin luottamushenkilöt ja viranhaltijat

  2. Haukiputaan ja Kellon asukasillat sekä asukas- ja kyläyhdistykset

  https://www.ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta/asukasyhdistykset

  3. Haukiputaan Latu ja LC Haukipudas/Kello

  4. Oulu-opisto, Haukipudas-seura ja Haukiputaan seurakunta

  5. Haukiputaan lukio

  6. Oulun katutaideyhdistys ry

   

  HAUKIPUTAAN KIRKONKYLÄN KESKUSTAN ASUKASYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2018

  10.4.2018

  Klo 18.00 - 20.00 Jatulin opetuskeittiössä

  HAUKIPUTAAN KIRKONKYLÄN KESKUSTAN ASUKASYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2017

  19.6.2017

  Klo 17.00 - 19.00 Rivinokan laavulla

  HAUKIPUTAAN KIRKONKYLÄN KESKUSTAN ASUKASYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016

  3.5.2016

  Klo 18.00 - 19.00 Haukiputaan kirkonkylän koululla

  HAUKIPUTAAN KIRKONKYLÄN KESKUSTAN ASUKASYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 14.4.2015

  Klo 18.00 – 19.55 Vesi-Jatulin takkahuone

  Läsnä:

  Esko Olkoniemi

  Raimo Heino, taloudenhoitaja

  Pekka Liimatainen

  Hannu Liljamo

  Pirkko Tähtelä

  Terttu Kuusela

  1. Kokouksen avaus

  Puheenjohtaja Hannu Liljamo avasi kokouksen

  2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  Todettiin.

  3. Kokouksen järjestäytyminen

  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Liljamo ja sihteeriksi Terttu Kuusela sekä

  pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Pirkko Tähtelä ja Ilpo Väisänen.

  4. Tilinpäätös 2014, vuosikertomus 2014 ja toiminnantarkastajanlausunto

  Asiakirjat esiteltiin. Tilinpäätös osoittaa 1934,28 euron alijäämää.

  5. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

  hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

  Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus.

  6. Toimintasuunnitelma 2015, talousarvio sekä jäseniltä perittävät maksut

  Hyväksyttiin liitteenä oleva toimintasuunnitelma. Vapaaehtoinen jäsenmaksu on

  10 € ja kannatusmaksu 20 €.

  7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

  Puheenjohtajaksi valittiin Hannu Liljamo ja muiksi hallituksen jäseniksi Terttu

  Kuusela, Esko Olkoniemi , Pekka Liimatainen, Pirkko Tähtelä ja Ilpo Väisänen.

  Varajäseniksi valittiin Tero Haataja, Keijo Kauppila, Eija Liimatainen,

  Vieno Myllylä ja Timo Pohjamo.

  8. Toiminnantarkastajan valinta

  Toiminnantarkastajaksi valittiin Kalevi Huusko ja varalle Petri Ahokangas.

  9. Järjestäytymiskokous

  Järjestäytymiskokous pidetään 11.5.15 Kuuselassa klo 18 alkaen. Asioina ovat

  mm. 1.8. nopeusonginnan kaverikisa ja MM-kisat sekä 5.9. Valoa Kiiminkijokeen tapahtuma.

  10. Kokouksen päättäminen

  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55.